شرکت تعاونی تولیدی هادی فرش صادق اولین تبدیل کننده عکس به طرح سنتی بصورت نقطه گذاری شده می باشد. مفتخریم که توانسته ایم در عمل اولین و پیشرفته بودنمان را به اثبات برسانیم.