مشاوره رایگان در امور قالیبافی :

با توجه به سوابق عملی مدیران شرکت در حوزه فرش خوشحال می شویم تا با مشاوره دادن به دوستداران این صنعت کمکی به ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات تولید شده بکنیم.